V letošním roce jsme měli tu čest přivítat na našich jarních a ročních kurzech včelaření několik desítek nadšených účastníků. Většina z nich se chystá začít včelařit buď letos, nebo v příštím roce, což nás nesmírně těší a motivuje 🙂

Praktické části kurzů nám přinesly převážně krásné počasí, které bylo ideální pro práci se včelami. Pouze jednou jsme se setkali s trochou deště, ale i to jsme zvládli a zůstali pozitivně naladěni.

Během kurzů jsme si vyzkoušeli prohlídku včelstva, která je klíčovým dovedností každého včelaře. Probrali jsme nezbytné vybavení, které by nemělo chybět ve výbavě žádného včelaře, a nezapomněli jsme ani na různé zootechnické zásahy, které jsou pro úspěšné včelaření nezbytné.

Těšíme se na další setkání a věříme, že noví včelaři budou úspěšně rozvíjet své včelařské dovednosti a přispějí tak k ochraně a rozvoji našich včelstev. Děkujeme všem účastníkům za jejich nadšení a těšíme se na další společné zážitky 🐝